Teorie motywacji

By on 10-14-2015 in Finanse

 Praca, studiowanie, nauka w szkole, uprawianie sportów, rozwijanie swoich zainteresowań to tylko niektóre z działań, do których realizacji potrzebna jest motywacja. Motywacja to wewnętrzny czynnik pobudzający do działania. Motywację można pobudzać w procesie motywowania.

 

Istnieje wiele ciekawych książek, w których znajdziemy dużo informacji na temat teorii motywacji. Czytając literaturę z zakresu psychologii można się dowiedzieć, w jaki sposób za pomocą odpowiednich bodźców można wpłynąć na zachowanie drugiej osoby.

 

Często zastanawiamy się, jak zmotywować dziecko czy współmałżonka do podjęcia określonych działań. Nauczyciele starają się zachęcić uczniów do nauki. Liderzy i kierownicy różnych organizacji szukają sposobów skutecznego oddziaływania na swoich podwładnych. Psycholodzy opracowali wiele koncepcji związanych z procesem motywowania. Najbardziej znane teorie motywacji to:

 • teorie treści
 • teorie procesu
 • teorie wzmocnień

 

Teorie treści

 

Najbardziej znaną teorią motywacji jest teoria potrzeb Abrahama Maslowa. Wg Maslowa istnieje pięć rodzajów potrzeb człowieka. Potrzeby te Maslow uporządkował hierarchicznie umieścił w prostym schemacie. Są to potrzeby:

 • fizjologiczne (głód, pragnienie)
 • bezpieczeństwa (wolność od lęku i strachu, poczucie pewności, stałości)
 • społeczne (miłość, przyjaźń)
 • uznania (szacunek, uznanie dla samego siebie, uznanie ze strony innych, status, wartościowanie)
 • samorealizacji (dążenie do wykorzystania swych uzdolnień, realizacja własnego potencjału, potrzeby rozwoju)

 

Zaspokojenie potrzeb z dołu piramidy umożliwia kolejne zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Realizację potrzeb wyższego rzędu można rozpocząć tylko wtedy, gdy zostały zaspokojone potrzeby na poprzednich szczeblach. Jednocześnie możemy zaspokajać tylko jedno pragnienie. Wszystkie pragnienia należy zaspokajać w porządku hierarchicznym.

 

Teorie procesu

Victor Vroom (teoria oczekiwania) wyjaśnia, co przyczynia się do zachowania człowieka. Według niego motywacja to funkcja zależna od trzech zmiennych:

 • atrakcyjności nagrody
 • prawdopodobieństwa osiągnięcia zamierzonego celu
 • wysiłku niezbędnego do realizacji celu

Według tej teorii człowiek podejmie się działań, jeśli oceni, że nagroda za dokonanie wysiłku na określonym poziomie jest atrakcyjna, a możliwości jej zdobycia są bardzo duże.

 

John Adams (teoria sprawiedliwości) twierdzi, że ludzie dokonują porównań między atrakcyjnością nagrody, a wysiłkiem włożonym w jej osiągnięcie. Jeśli stwierdzimy, że nagroda za nasz wysiłek jest atrakcyjna, czujemy się zmotywowani do podjęcia określonych działań.

 

Teorie wzmocnień

 

Wśród teorii wzmocnień najbardziej znana jest teoria Burrhusa Skinnera. To teoria zakładająca, że ludzie są świadomi skutków swego działania. Teoria ta odwołuje się do doświadczeń z przeszłości. Jeśli jakieś działanie człowieka kojarzone jest z przyjemnymi konsekwencjami, na pewno zostanie powtórzone. Natomiast działania, które w przeszłości wywołały nieprzyjemne, negatywne konsekwencje, zostaną zaniechane w przyszłości.

Jak oszczędzać?

By on 10-14-2015 in Finanse

 Niektórzy z nas mają problemy finansowe, wielu z nas przewiduje w swoim budżecie domowym większe wydatki, wielu z nas zastanawia się, jak oszczędzać i szuka skutecznych metod oszczędzania. Kwestia oszczędzania dla wielu osób to trudna sprawa, ale może okazać się, że niewielkie zmiany w dotychczasowych nawykach mogą doprowadzić do uzbierania sporej kwoty pieniężnej.

 

Przede wszystkim należy zacząć od skontrolowania wszystkich domowych wydatków. Podczas zakupów w super- czy hipermarkecie często wrzucamy do kosza zbędne produkty. W tego rodzaju sklepach aż roi się od różnego rodzaju promocji. Wydaje nam się, że wiele rzeczy nam się przyda, a po pewnym czasie okazuje się, że wcale nie są nam one potrzebne.

 

Wybierając się na zakupy najlepiej zrobić listę potrzebnych zakupów. W ten sposób unikniemy kupowania zbędnych produktów. Warto też porównywać ceny produktów i wybierać te, które mają najbardziej korzystne ceny. Na zakupy najlepiej wybierać się do dużych sieci handlowych, tam możemy sporo zaoszczędzić w porównaniu z osiedlowymi sklepikami.

 

Z promocji warto korzystać. Ale zakup każdego towaru sprzedawanego w promocyjnych cenach należy dokładnie przemyśleć. Jedzenie należy kupować z głową. Nie warto kupować na zapas, chyba że produkty mają długi okres przydatności do spożycia. Warto kupować również produkty już sprawdzone.

 

Oszczędzanie prądu i energii

 

Warto wyłączać wszystkie urządzenia z prądu, gdy z nich nie korzystamy. Należy też pilnować, by wyłączać ładowarki z gniazdka po naładowaniu telefonu. Mniejsze rachunki za prąd zapewni też odpowiednie oświetlenie mieszkania. Warto zastąpić tradycyjne żarówki energooszczędnymi. Wychodząc z pomieszczenia należy zawsze pamiętać o wyłączeniu światła.

 

Zimą warto przykręcać grzejniki. Niższa temperatura w pomieszczeniach jest zdrowsza, można się wtedy trochę cieplej ubrać.

 

Oszczędzanie wody

 

Zamiast kąpieli w wannie pełnej wody warto brać szybki prysznic. W ten sposób zużywamy dużo mniej wody. Podczas mycia rąk nie należy też odkręcać maksymalnie kranu. Wystarczy niewielki strumień. Warto też zwrócić uwagę na sposób mycia zębów. Nie należy szczotkować zębów przy odkręconym kranie. Podobnie podczas golenia się i mycia twarzy kran z wodą należy zakręcać.

 

Podczas zmywania naczyń należy napełnić wodą jedną komorę zlewu, a następnie należy szybko spłukiwać naczynia pod niewielkim strumieniem bieżącej wody.

 

Zmiana niektórych nawyków

 

Warto zmienić też niektóre nawyki. Warto czasem zamienić samochód na rower lub na komunikację miejską. Wielu z nas prowadzi szybki tryb życia, nie ma czasu na gotowanie, spożywa posiłki na mieście. Jednak przygotowywanie i spożywanie posiłków w domu ma swoje zalety. Pochłania czas, ale posiłki samodzielnie przygotowywane są zdrowsze i dużo tańsze niż te, które spożywamy na mieście.

 

Na temat oszczędzania powstało wiele poradników. By dowiedzieć się więcej na temat oszczędzania, warto je poczytać. Jeżeli wprowadzimy w nasze życie choć kilka pomysłów przedstawionych w książkach, uda nam się zaoszczędzić pewną kwotę pieniędzy.

Formy oszczędzania pieniędzy

By on 10-14-2015 in Finanse

Oszczędzając możemy zgromadzić pieniądze na większe wydatki, możemy też zgromadzić pieniądze, które przydadzą nam się w trudnych momentach życiowych, np. utrata pracy czy choroba. Mimo, że oszczędzanie jest potrzebne, wiele osób boi się zdecydować na taki krok, obawiając się, że to zmniejszy komfort ich życia.

 

Wielu z nas zastanawia się, jak oszczędzać, ale niewiele osób potrafi wybrać najlepsze formy oszczędzania pieniędzy. W wyborze form oszczędzania pieniędzy może pomóc fachowa literatura, poradniki na temat oszczędzania. Do najpopularniejszych form lokowania pieniędzy należą:

 • lokaty bankowe
 • konta oszczędnościowe
 • akcje
 • obligacje skarbowe

 

Lokaty bankowe

 

Lokaty bankowe to najczęściej wybierana forma oszczędzania. To prosty sposób lokowania pieniędzy. Po zdeponowaniu w banku odpowiedniej ilości pieniędzy i podpisaniu umowy za jakiś czas otrzymamy z powrotem pieniądze wraz z gwarantowanym zyskiem. Oprocentowanie lokat nie jest wysokie, ale wielu oszczędzających korzysta z tej formy ze względu na bezpieczeństwo. Na najlepszych lokatach możemy zyskać nawet 5% skali roku.

 

Konta oszczędnościowe

 

Konta oszczędnościowe są również bardzo popularną formą lokowania pieniędzy. Można je zakładać bez deklarowania minimalnej kwoty, na kontach oszczędnościowych można oszczędzać nawet niewielkie kwoty, co jest korzystne zwłaszcza dla osób początkujących. W porównaniu z lokatami rachunki oszczędnościowe przynoszą niższe oprocentowanie.

 

Akcje

 

Akcje to papiery wartościowe, udziały w przedsiębiorstwach. Ten sposób inwestowania pozwala osiągnąć wysokie zyski. Ryzykiem tej formy oszczędzania może być utrata zainwestowanego kapitału. Kilka nietrafionych inwestycji może przynieść stratę niemożliwą do odrobienia. Inwestując w akcje należy mieć świadomość poniesienia wysokiej straty, dlatego ta forma lokowania pieniędzy przeznaczona jest dla osób, które są w stanie zaakceptować stratę pieniędzy.

 

Obligacje skarbowe

 

Najpopularniejsze są obligacje oferowane przez Skarb Państwa. Obligacje są często porównywane do lokat bankowych, z tym, że lokaty bankowe można szybko założyć i szybko zamknąć, czego nie można zrobić w przypadku obligacji.

 

Planując oszczędzanie należy uporządkować cele, do których realizacji będziemy potrzebować zgromadzonych środków. Należy zadać sobie pytanie, kiedy będziemy potrzebować zaoszczędzonych pieniędzy:

 

 • okres do jednego roku – cele krótkoterminowe
 • okres od 1 do 5 lat – cele średnioterminowe
 • okres od 5 do 10 lat – cele długoterminowe
 • okres powyżej 10 lat – cele strategiczne

 

Na cele krótkoterminowe (na wakacje, na wydatki czekające nas w najbliższym czasie, na remont mieszkania, na dokonanie większego zakupu) można oszczędzać na rachunku oszczędnościowym, na krótkoterminowej lokacie bankowej, na obligacjach skarbowych, na funduszach inwestycyjnych. Cele, na które potrzebny jest dłuższy okres gromadzenia środków dają większe możliwości wyboru. W tym przypadku każda forma oszczędzania dostępna na rynku będzie odpowiednia.

 

Współpraca z coachem

By on 10-14-2015 in Finanse

 

Jeżeli chcemy rozpocząć współpracę z coachem, powinniśmy wybrać taką osobę, do której będziemy mieć pełne zaufanie. Bardzo ważne są również cechy osobiste oraz kompetencje Każdy, kto zajmuje się profesją coacha powinien posiadać cechy, dzięki którym może skutecznie wspierać swoich klientów.

 

Cechy dobrego coacha

 

Istotną rolę pełnią kompetencje coacha. Powinien on posiadać dużą wiedzę i umiejętności, znać zarówno teoretyczne podstawy coachingu, jak i posiadać umiejętności stosowania metod coachingowych w praktyce. Potwierdzeniem profesjonalizmu coacha są ukończone przez niego kursy coachingu potwierdzone certyfikatem. Dobremu coachowi nie wystarczy jednak otrzymanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Dobry coach stara się stale zdobywać wiedzę, dokładać wszelkich starań, by stale doskonalić swą profesję.

 

Bardzo ważną zdolnością profesjonalnego coacha jest umiejętność budowania relacji. Dobry coach powinien umieć dobrze radzić sobie z własnymi emocjami, podchodzić indywidualnie i z otwartością do każdego klienta, szanować poglądy i wartości klienta. W kontaktach z dobrym coachem każdy klient powinien czuć się swobodnie i komfortowo.

 

Jedną z podstawowych cech dobrego coacha jest uczciwość. Dobry coach powinien szczerze i rzetelnie informować klienta o rezultatach, jakie może osiągnąć w wyniku coachingu. Dobry coach nigdy nie obiecuje rzeczy niemożliwych.

 

Dobrego coacha można poznać również po efektywności i skuteczności. Klientom pracującym z profesjonalnym coachem udaje się osiągnąć zamierzone cele. Dobry coach powinien wyciągać wnioski ze wszystkich swoich działań, doskonalić swe metody, rozwijać swój styl coachingowy.

 

Profesjonalny coach posiada bardzo dobre zdolności obserwacyjne. Jest bardzo zainteresowany swoim klientem, obserwuje zmiany dotyczące klienta, wspiera klienta w sposób pozwalający mu jak najskuteczniej osiągać zamierzone cele. Dobry coach nie narzuca klientowi żadnych rozwiązań, nie udziela rad, nie podpowiada, nie podaje gotowych recept lecz stara się pomóc klientowi wypracować własne, odpowiednie dla klienta rozwiązania. Relacje między coachem a klientem są partnerskie, od dobrego coacha klient powinien otrzymać wsparcie.

 

Jedno z najtrudniejszych zadań coachingu to ustalenie rezultatów sesji coachingowych. Dobry coach potrafi jasno ustalić cele i plan sesji coachingowej. Dobry coach to osoba słuchająca, zadająca klientowi sensowne pytania, stosująca język, który pozytywnie wpływa na klienta.

 

Profesjonalny coach stosuje narzędzia coachingowe, zadając np. klientowi nieprzypadkowe pytania. Pytania te pozwalają odkryć, głębiej zrozumieć ustalone cele, przyczyniają się do podjęcia właściwych działań prowadzących do osiągnięcia celu. Dobry coach powinien być empatyczny i pozytywnie nastawiony do klienta. Klient powinien odczuwać komfort, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa podczas pracy z coachem.

 

Aby coaching przyniósł właściwe rezultaty, konieczna jest współpraca z profesjonalnym coachem. Więcej na temat coachingu możemy dowiedzieć się z literatury o tej tematyce. Na rynku dostępnych jest wiele książek o tematyce coachingu.

 

Coaching

By on 10-14-2015 in Finanse

Coaching to coraz bardziej popularna metoda rozwoju pracowników. Termin coaching pochodzi z języka angielskiego. Oznacza korepetycje, trenowanie. Coaching to prosta i efektywna metoda rozwoju osobistego. Polega na współpracy między coachem a osobą fizyczną lub firmą.

 

Celem tej współpracy jest osiągnięcie rezultatów zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym przy jednoczesnej realizacji zamierzonych celów. Coaching przynosi efekty tylko wtedy, gdy prowadzi go profesjonalista. Coach (z ang.) to osobisty trener, osoba pomagająca swojemu klientowi znaleźć właściwą drogę do osiągnięcia celu dzięki swym umiejętnościom, doświadczeniu życiowemu, znajomości różnych technik.

 

Na temat coachingu powstało wiele książek napisanych przez najlepszych specjalistów. Można z nich dowiedzieć się wszystkiego na temat coachingu, o najczęściej spotykanych celach i rodzajach coachingu, o roli coacha w tym procesie.

 

Rodzaje coachingu

 

 • Coaching grupowy – to praca coacha z kilku-kilkunastoosobową grupą nad tym samym wyznaniem. Coaching grupowy stosuje się w pracy z grupą osób o podobnych potrzebach.
 • Coaching zespołowy – prowadzony jest w ramach zespołu jednej firmy czy organizacji. Polega na pracy coacha z liderem oraz jego zespołem przy aktywnym udziale członków zespołu oraz wykorzystaniu doświadczeniu coacha w pracy nad konkretnym celem zespołowym, np. osiąganie lepszych wyników pracy, poprawa sposobu kierowania zespołem przez lidera, poprawa komunikacji w zespole, poprawa efektywności zespołu, rozwijanie konkretnych umiejętności członków zespołu.
 • Coaching osobisty – to współpraca z coachem prowadząca w kierunku realizacji celów osobistych, np. wzmocnienie poczucia własnej wartości, większa akceptacja siebie, odkrycie celu życiowego, świadomość własnych potrzeb i wartości.
 • Coaching relacji – to współpraca coacha, której celem jest budowanie harmonijnych relacji oraz harmonijnej komunikacji między ludźmi przy wzajemnym poszanowaniu wartości i priorytetów w środowisku osobistym (rodzina, partner, dzieci, przyjaciele) i zawodowym (współpracownicy, szefowie, klienci, partnerzy biznesowi).
 • Coaching biznesowy – to współpraca z coachem w celu realizacji celów biznesowych firmy.
 • Coaching kariery – to współpraca coacha w kierunku osiągnięcia celu zawodowego, np. znalezienia nowej, lepiej płatnej, bardziej satysfakcjonującej pracy, uzyskania awansu.
 • Coaching członków zarządu – dla dyrektorów, prezesów, menedżerów. Rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnościami związanymi z prowadzeniem biznesu, dostarcza narzędzi, które pomagają w rozwoju organizacji. Coaching członków zarządu stosuje się w sytuacji kreatywnego planowania, realizacji zadań, skutecznego wdrażania planów i wprowadzania zmian w organizacji.
 • Coaching sportowy – ma na celu rozwój zawodników sportowych. Ma na celu rozwinięcie u sportowców zdolności zarządzania emocjami, zdolności koncentracji, głębokiego czucia ciała, umiejętności wizualizacji, zdolności do otwartości, pokonywania wszelkich barier.