Coaching

By on 10-14-2015 in Finanse

Coaching to coraz bardziej popularna metoda rozwoju pracowników. Termin coaching pochodzi z języka angielskiego. Oznacza korepetycje, trenowanie. Coaching to prosta i efektywna metoda rozwoju osobistego. Polega na współpracy między coachem a osobą fizyczną lub firmą.

 

Celem tej współpracy jest osiągnięcie rezultatów zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym przy jednoczesnej realizacji zamierzonych celów. Coaching przynosi efekty tylko wtedy, gdy prowadzi go profesjonalista. Coach (z ang.) to osobisty trener, osoba pomagająca swojemu klientowi znaleźć właściwą drogę do osiągnięcia celu dzięki swym umiejętnościom, doświadczeniu życiowemu, znajomości różnych technik.

 

Na temat coachingu powstało wiele książek napisanych przez najlepszych specjalistów. Można z nich dowiedzieć się wszystkiego na temat coachingu, o najczęściej spotykanych celach i rodzajach coachingu, o roli coacha w tym procesie.

 

Rodzaje coachingu

 

  • Coaching grupowy – to praca coacha z kilku-kilkunastoosobową grupą nad tym samym wyznaniem. Coaching grupowy stosuje się w pracy z grupą osób o podobnych potrzebach.
  • Coaching zespołowy – prowadzony jest w ramach zespołu jednej firmy czy organizacji. Polega na pracy coacha z liderem oraz jego zespołem przy aktywnym udziale członków zespołu oraz wykorzystaniu doświadczeniu coacha w pracy nad konkretnym celem zespołowym, np. osiąganie lepszych wyników pracy, poprawa sposobu kierowania zespołem przez lidera, poprawa komunikacji w zespole, poprawa efektywności zespołu, rozwijanie konkretnych umiejętności członków zespołu.
  • Coaching osobisty – to współpraca z coachem prowadząca w kierunku realizacji celów osobistych, np. wzmocnienie poczucia własnej wartości, większa akceptacja siebie, odkrycie celu życiowego, świadomość własnych potrzeb i wartości.
  • Coaching relacji – to współpraca coacha, której celem jest budowanie harmonijnych relacji oraz harmonijnej komunikacji między ludźmi przy wzajemnym poszanowaniu wartości i priorytetów w środowisku osobistym (rodzina, partner, dzieci, przyjaciele) i zawodowym (współpracownicy, szefowie, klienci, partnerzy biznesowi).
  • Coaching biznesowy – to współpraca z coachem w celu realizacji celów biznesowych firmy.
  • Coaching kariery – to współpraca coacha w kierunku osiągnięcia celu zawodowego, np. znalezienia nowej, lepiej płatnej, bardziej satysfakcjonującej pracy, uzyskania awansu.
  • Coaching członków zarządu – dla dyrektorów, prezesów, menedżerów. Rozwija umiejętności radzenia sobie z trudnościami związanymi z prowadzeniem biznesu, dostarcza narzędzi, które pomagają w rozwoju organizacji. Coaching członków zarządu stosuje się w sytuacji kreatywnego planowania, realizacji zadań, skutecznego wdrażania planów i wprowadzania zmian w organizacji.
  • Coaching sportowy – ma na celu rozwój zawodników sportowych. Ma na celu rozwinięcie u sportowców zdolności zarządzania emocjami, zdolności koncentracji, głębokiego czucia ciała, umiejętności wizualizacji, zdolności do otwartości, pokonywania wszelkich barier.