Formy oszczędzania pieniędzy

By on 10-14-2015 in Finanse

Oszczędzając możemy zgromadzić pieniądze na większe wydatki, możemy też zgromadzić pieniądze, które przydadzą nam się w trudnych momentach życiowych, np. utrata pracy czy choroba. Mimo, że oszczędzanie jest potrzebne, wiele osób boi się zdecydować na taki krok, obawiając się, że to zmniejszy komfort ich życia.

 

Wielu z nas zastanawia się, jak oszczędzać, ale niewiele osób potrafi wybrać najlepsze formy oszczędzania pieniędzy. W wyborze form oszczędzania pieniędzy może pomóc fachowa literatura, poradniki na temat oszczędzania. Do najpopularniejszych form lokowania pieniędzy należą:

  • lokaty bankowe
  • konta oszczędnościowe
  • akcje
  • obligacje skarbowe

 

Lokaty bankowe

 

Lokaty bankowe to najczęściej wybierana forma oszczędzania. To prosty sposób lokowania pieniędzy. Po zdeponowaniu w banku odpowiedniej ilości pieniędzy i podpisaniu umowy za jakiś czas otrzymamy z powrotem pieniądze wraz z gwarantowanym zyskiem. Oprocentowanie lokat nie jest wysokie, ale wielu oszczędzających korzysta z tej formy ze względu na bezpieczeństwo. Na najlepszych lokatach możemy zyskać nawet 5% skali roku.

 

Konta oszczędnościowe

 

Konta oszczędnościowe są również bardzo popularną formą lokowania pieniędzy. Można je zakładać bez deklarowania minimalnej kwoty, na kontach oszczędnościowych można oszczędzać nawet niewielkie kwoty, co jest korzystne zwłaszcza dla osób początkujących. W porównaniu z lokatami rachunki oszczędnościowe przynoszą niższe oprocentowanie.

 

Akcje

 

Akcje to papiery wartościowe, udziały w przedsiębiorstwach. Ten sposób inwestowania pozwala osiągnąć wysokie zyski. Ryzykiem tej formy oszczędzania może być utrata zainwestowanego kapitału. Kilka nietrafionych inwestycji może przynieść stratę niemożliwą do odrobienia. Inwestując w akcje należy mieć świadomość poniesienia wysokiej straty, dlatego ta forma lokowania pieniędzy przeznaczona jest dla osób, które są w stanie zaakceptować stratę pieniędzy.

 

Obligacje skarbowe

 

Najpopularniejsze są obligacje oferowane przez Skarb Państwa. Obligacje są często porównywane do lokat bankowych, z tym, że lokaty bankowe można szybko założyć i szybko zamknąć, czego nie można zrobić w przypadku obligacji.

 

Planując oszczędzanie należy uporządkować cele, do których realizacji będziemy potrzebować zgromadzonych środków. Należy zadać sobie pytanie, kiedy będziemy potrzebować zaoszczędzonych pieniędzy:

 

  • okres do jednego roku – cele krótkoterminowe
  • okres od 1 do 5 lat – cele średnioterminowe
  • okres od 5 do 10 lat – cele długoterminowe
  • okres powyżej 10 lat – cele strategiczne

 

Na cele krótkoterminowe (na wakacje, na wydatki czekające nas w najbliższym czasie, na remont mieszkania, na dokonanie większego zakupu) można oszczędzać na rachunku oszczędnościowym, na krótkoterminowej lokacie bankowej, na obligacjach skarbowych, na funduszach inwestycyjnych. Cele, na które potrzebny jest dłuższy okres gromadzenia środków dają większe możliwości wyboru. W tym przypadku każda forma oszczędzania dostępna na rynku będzie odpowiednia.