Motywacja

By on 10-14-2015 in Finanse

 Motywacja to zachęta do działania, to wewnętrzny mechanizm, wewnętrzna siła kierująca nas do działania w celu osiągnięcia wytyczonego celu. Motywacja to coś, co pobudza nas do działania, to stan gotowości do podjęcia wszelkich działań, które są konieczne w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

 

Niektórych rzeczy nie chce nam się robić, musimy się do nich zmuszać. Wielu z nas rezygnuje z różnych pomysłów, ponieważ brakuje nam motywacji do ich realizacji. Motywacja powoduje, że czujemy silną potrzebę i chęć zrobienia czegoś i nikt i nic nie może nas przed tym powstrzymać.

 

W jaki sposób uzyskać motywację?

 

Przede wszystkim należy wyznaczyć sobie cele. Zanim zaczniemy działać, należy dokładnie zastanowić się, co chcemy osiągnąć. Jeżeli wyznaczymy cele, łatwiej będzie zmotywować się do działania. Warto wyznaczać sobie cele ambitne, ale możliwe do zrealizowania. To zwiększa naszą efektywność. Cele najlepiej wypisać na kartce.

 

Kolejnym elementem jest wizualizacja określonego celu. Należy wyobrazić sobie, jak to będzie, gdy już osiągniemy zamierzony cel. Należy pomyśleć, jak wyobrażamy sobie swoje samopoczucie, jak osiągnięty cel wpłynie na nasze życie, co zmieni na lepsze. Należy poczuć przyjemność z wykonanego zadania. Wizualizacja to sposób na osiągnięcie motywacji.

 

Kolejny krok to wypisanie korzyści płynących z osiągnięcia zamierzonego celu. Warto wypisać wszystko, co przychodzi do głowy. Korzyści powinno być jak najwięcej. Gdy będziemy mieć przed oczami taką listę, zupełnie inaczej podejdziemy do wykonania zaplanowanego zadania, zyskamy motywację.

 

Bardzo ważne jest też pozytywne myślenie i pozytywne nastawienie do czekającego nas zadania. Pozytywne myślenie nastawia nas na sukces. Jeśli uwierzymy, że damy radę, że zadanie będzie łatwe do wykonania, że mamy ogromne możliwości, będziemy działać lepiej i sprawniej. Pozytywne nastawienie, perspektywa osiągnięcia sukcesu pobudzi naszą motywację.

 

Duży wpływ na zwiększenie motywacji ma dokładne zaplanowanie tego, co musimy zrobić. Należy wypisać poszczególne kroki, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu. Wtedy całe zadanie, które mamy do wykonania nie będzie się wydawało takie trudne i skomplikowane. Będzie się składać z poszczególnych prostych elementów.

 

Dobrą i sprawdzoną metodą na uzyskanie motywacji jest nagradzanie się. Warto wyznaczyć sobie nagrodę za osiągnięcie celu. Można nagradzać się za realizację poszczególnych kroków prowadzących do osiągnięcia celu. Perspektywa nagrody przestawia myślenie z trudu włożonego w wykonanie zadania na przyjemność płynącą z nagrody. Wybór nagrody to osobista sprawa. Warto wybrać coś, co sprawia nam dużą przyjemność. Może to być spacer, wyjazd, zakupy, wyjście do kina, teatru, ulubionego lokalu, zjedzenie czegoś smacznego.

 

Bardzo dużo na temat motywacji, na temat sposobów uzyskiwania motywacji można dowiedzieć się z literatury. Warto czytać książki o tematyce psychologicznej. Mogą nam wiele pomóc, sprawić, że szybciej i łatwiej osiągniemy zamierzone cele.