Współpraca z coachem

By on 10-14-2015 in Finanse

 

Jeżeli chcemy rozpocząć współpracę z coachem, powinniśmy wybrać taką osobę, do której będziemy mieć pełne zaufanie. Bardzo ważne są również cechy osobiste oraz kompetencje Każdy, kto zajmuje się profesją coacha powinien posiadać cechy, dzięki którym może skutecznie wspierać swoich klientów.

 

Cechy dobrego coacha

 

Istotną rolę pełnią kompetencje coacha. Powinien on posiadać dużą wiedzę i umiejętności, znać zarówno teoretyczne podstawy coachingu, jak i posiadać umiejętności stosowania metod coachingowych w praktyce. Potwierdzeniem profesjonalizmu coacha są ukończone przez niego kursy coachingu potwierdzone certyfikatem. Dobremu coachowi nie wystarczy jednak otrzymanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Dobry coach stara się stale zdobywać wiedzę, dokładać wszelkich starań, by stale doskonalić swą profesję.

 

Bardzo ważną zdolnością profesjonalnego coacha jest umiejętność budowania relacji. Dobry coach powinien umieć dobrze radzić sobie z własnymi emocjami, podchodzić indywidualnie i z otwartością do każdego klienta, szanować poglądy i wartości klienta. W kontaktach z dobrym coachem każdy klient powinien czuć się swobodnie i komfortowo.

 

Jedną z podstawowych cech dobrego coacha jest uczciwość. Dobry coach powinien szczerze i rzetelnie informować klienta o rezultatach, jakie może osiągnąć w wyniku coachingu. Dobry coach nigdy nie obiecuje rzeczy niemożliwych.

 

Dobrego coacha można poznać również po efektywności i skuteczności. Klientom pracującym z profesjonalnym coachem udaje się osiągnąć zamierzone cele. Dobry coach powinien wyciągać wnioski ze wszystkich swoich działań, doskonalić swe metody, rozwijać swój styl coachingowy.

 

Profesjonalny coach posiada bardzo dobre zdolności obserwacyjne. Jest bardzo zainteresowany swoim klientem, obserwuje zmiany dotyczące klienta, wspiera klienta w sposób pozwalający mu jak najskuteczniej osiągać zamierzone cele. Dobry coach nie narzuca klientowi żadnych rozwiązań, nie udziela rad, nie podpowiada, nie podaje gotowych recept lecz stara się pomóc klientowi wypracować własne, odpowiednie dla klienta rozwiązania. Relacje między coachem a klientem są partnerskie, od dobrego coacha klient powinien otrzymać wsparcie.

 

Jedno z najtrudniejszych zadań coachingu to ustalenie rezultatów sesji coachingowych. Dobry coach potrafi jasno ustalić cele i plan sesji coachingowej. Dobry coach to osoba słuchająca, zadająca klientowi sensowne pytania, stosująca język, który pozytywnie wpływa na klienta.

 

Profesjonalny coach stosuje narzędzia coachingowe, zadając np. klientowi nieprzypadkowe pytania. Pytania te pozwalają odkryć, głębiej zrozumieć ustalone cele, przyczyniają się do podjęcia właściwych działań prowadzących do osiągnięcia celu. Dobry coach powinien być empatyczny i pozytywnie nastawiony do klienta. Klient powinien odczuwać komfort, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa podczas pracy z coachem.

 

Aby coaching przyniósł właściwe rezultaty, konieczna jest współpraca z profesjonalnym coachem. Więcej na temat coachingu możemy dowiedzieć się z literatury o tej tematyce. Na rynku dostępnych jest wiele książek o tematyce coachingu.